سینما ساویز کرج

سینما

دارای ٣ سالن سینماییاین مجتمع سینمایی دارای سه سالن می باشد و مدیریت آن بر عهده آقای مهرداد تیغ بخش می باشد.

cinema-image
gallery

امکانات


مرکز خرید


avatar

ترابی

٠۵ شهريور ١٣٩٢

خرید اینترنتی بلیط اصلا امکانپذیر نیست و با اشکال مواجه است تلفنی برای رزرو هم که ندارید لطفا بررسی فرمایید


 
 
 

برای این فیلم خبری وجود ندارد.